Протокол засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» №36

Жовтень 23, 2019

Протокол №36

засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» 

Присутні:

 1. Остапа С. В., голова Наглядової ради;
 2. Хохич І. М., заступник голови Наглядової ради;
 3. Міський В. В., секретар Наглядової ради;
 4. Бринзак В. М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 5. Дулапчій К. М., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 6. Карякіна Д. С., член Наглядової ради (в режимі дистанційного зв’язку);
 7. Козак В. В., член Наглядової ради;
 8. Лебедєва Т. Я., член Наглядової ради;
 9. Малазонія Л. Т., член Наглядової ради;
 10. Миронова О. В., член Наглядової ради;
 11. Павліченко О. М., член Наглядової ради;
 12. Панич О. О., член Наглядової ради;
 13. Скрипка Н. С., член Наглядової ради.

Відсутні:

 1. Глібовицький Є. М., член Наглядової ради;
 2. Таран В. В., член Наглядової ради;
 3. Яворівський В. О., член Наглядової ради.

Запрошені: голова правління ПАТ «НСТУ» Зураб Аласанія, член правління ПАТ «НСТУ» Інна Гребенюк, член правління ПАТ «НСТУ» Микола Чернотицький, член правління ПАТ «НСТУ» Дмитро Хоркін, член правління ПАТ «НСТУ» Ярослав Лодигін, начальник Служби внутрішнього аудиту Наталія Степанова, директор з управління персоналом Олександр Челак, директор юридичного департаменту Максим Дорофеєв, директор департаменту комунікацій зі ЗМІ та громадськістю Вікторія Сидоренко, директор департаменту організаційної роботи Катерина Логгінова, головний фахівець апарату Наглядової ради Марія Власюк.

Відкриття засідання

Надійшла пропозиція розпочати засідання.

На засіданні присутні 11 (одинадцять) із 16 членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Світлана Остапа оголосила перелік питань порядку денного:

 1. Про склад комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Про положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 3. Про вступ ПАТ «НСТУ» до Асоціації «НАМ».
 4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «НСТУ».
 5. Про заплановані зміни на телеканалі «UA: Перший» на 2020 рік.
 6. Про Стратегію ПАТ «НСТУ» на 2020–2022 роки.
 7. Про затвердження умов конкурсу із визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2019 рік.
 8. Про стан виконання доручення від 29.08.2019 щодо розробки нової системи оплати праці для працівників ПАТ «НСТУ».
 9. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».
 10. Про виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 11. Різне.

Ігор Хохич поінформував, що фінансовий директор ПАТ «НСТУ» Лілія Стиренко звернулася до Комітету з питань аудиту Наглядової ради з проханням перенести питання про затвердження умов конкурсу із визначення аудиторської фірми для проведення зовнішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за 2019 рік на наступне засідання Наглядової ради у зв’язку з необхідністю об’єднання проведення зовнішнього аудиту з аудитом використання грантових коштів. Наразі проводиться робота щодо визначення умов проведення аудиту. Комітет з питань аудиту рекомендує Наглядовій раді перенести розгляд цього питання на наступне засідання Наглядової ради.

Олексій Панич вніс пропозицію не розглядати пункт 6 порядку денного про Стратегію ПАТ «НСТУ» на 2020–2022 роки у зв’язку з не досягнутими домовленостями щодо форми документу. За його словами, наразі підготовлений документ не є стратегією. Це питання потребує доопрацювання та узгодження.

Вадим Міський вніс пропозицію розглянути пункт 9 порядку денного про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» 5-м пунктом.

Вирішили: Прийняти порядок денний в цілому із запропонованими змінами:

 1. Про склад комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 2. Про положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ».
 3. Про вступ ПАТ «НСТУ» до Асоціації «НАМ».
 4. Про внесення змін до Статуту ПАТ «НСТУ».
 5. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».
 6. Про заплановані зміни на телеканалі «UA: Перший» на 2020 рік.
 7. Про стан виконання доручення від 29.08.2019 щодо розробки нової системи оплати праці для працівників ПАТ «НСТУ».
 8. Про виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».
 9. Різне.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного

 1. Про склад комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа поінформувала, що члени Комітету з питань аудиту внесли пропозицію включити до складу комітету Катерину Дулапчій. Пані Катерина погодилася увійти до складу Комітету з питань аудиту.

Вирішили: Внести зміни до рішення Наглядової ради від 25 жовтня 2017 року (Протокол №15) про створення комітетів Наглядової ради ПАТ «НСТУ», затвердивши новий кількісний та персональний склад Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ»: 4 члени — Ігор Хохич, Олександр Павліченко, В’ячеслав Козак, Катерина Дулапчій.

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про положення про комітети Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Ігор Хохич поінформував, що для приведення у відповідність до Положення про Наглядову раду ПАТ «НСТУ», Комітетом з питань аудиту та юрисконсультом Наглядової ради був розроблений проєкт оновленого Положення про Комітет з питань аудиту. Комітет з питань аудиту на засіданні схвалив проєкт Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» та рекомендував його до розгляду та затвердження Наглядовій раді ПАТ «НСТУ». Для уніфікації Положення про Комітет з питань аудиту та Положення про Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства вноситься редакційна правка до пункту 5.11 «Рішення комітету приймаються відкритим голосуванням, крім випадків проведення таємного (анонімного) голосування згідно з рішенням Комітету або відповідно до внутрішніх документів ПАТ «НСТУ».

Вирішили:

 1. Визнати таким, що втратило чинність Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (Додаток №2 до Протоколу №22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року).
 2. Затвердити Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ» з редакційною правкою (Додаток 1).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Вадим Міський поінформував, що Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства на засіданні схвалив проєкт Положення про комітет та рекомендував Наглядовій раді затвердити Положення про Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства.

Вирішили:

 1. Затвердити Положення про Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ» (Додаток 2).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про вступ ПАТ «НСТУ» до Асоціації «НАМ»

Микола Чернотицький доповів, що правління 21 жовтня 2019 року, протокол №151, прийняло рішення ініціювати вступ товариства до Асоціації «НАМ». Це дасть змогу товариству отримувати досліджень аудиторії, мати доступ до даних, надавати свої пропозиції. Питання вступу було опрацьовано юрисконсультом Наглядової ради та юристами юридичного департаменту товариства.

Дмитро Хоркін наголосив, що участь в об’єднанні дасть змогу отримувати зі знижкою дані щодо вимірювання аудиторії, які дуже важливі для Суспільного мовника, тому що дають можливість визначити наскільки контент відповідає аудиторії, концепції та тематиці.

Тетяна Лебедєва повідомила, що утримається від голосування за це питання, адже є почесним головою Асоціації.

Ігор Хохич поцікавився скільки буде коштувати товариству вступ до об’єднання.

Микола Чернотицький поінформував, що членство в об’єднанні коштує близько 70 тис. грн на рік.

Вирішили: На підставі пункту 16-1 частини 2 статті 52 Закону України «Про акціонерні товариства», пункту 27 Статуту ПАТ «НСТУ», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 р. №1039 та з урахуванням звернення правління від 22.10.2019 №01-8/3148:

 1. Схвалити рішення про участь ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ» в якості дійсного члена.
 2. Визначити Хоркіна Дмитра Миколайовича відповідальним представником ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ».
 3. Доручити Правлінню ПАТ «НСТУ» забезпечити підготовку та подання необхідних документів для участі ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ» в якості дійсного члена.
 4. Доручити Правлінню ПАТ «НСТУ» здійснювати оплату членських внесків ПАТ «НСТУ» в АСОЦІАЦІЇ «НАМ» в якості дійсного члена.

Голосування:

За – 10. Проти – 0. Утрималися від голосування – 1 (Т. Лебедєва).

Рішення прийнято.

 1. Про внесення змін до Статуту ПАТ «НСТУ».

Інна Гребенюк поінформувала, що в Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку відкрите впровадження щодо ПАТ «НСТУ» про невиконання Закону «Про суспільне телебачення і радіомовлення України» в частині приведення Статуту товариства у відповідність до вимог закону. Від Кабінету Міністрів України до правління надійшло звернення щодо підготовки та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» у частині зміни типу та адреси. Товариству потрібно змінити тип товариства з публічного акціонерного товариства на акціонерне товариство, а також у зв’язку із перейменуванням вулиці потрібно змінити назву адреси з вулиці Мельникова, 42 на вулицю Юрія Іллєнка,42. Враховуючи нагальну потребу, та з метою уникнення відповідальності (штрафних санкцій) на ринку цінних паперів правління просить Наглядову раду схвалити внесення запропонованих змін та подати проєкт змін до Статуту товариства на розгляд Уряду.

Вирішили: Відповідно до частини 2 статті 6 Закону України Про Суспільне телебачення і радіомовлення України схвалити нову редакцію Статуту ПАТ «НСТУ» та подати для затвердження до Кабінету Міністрів України (Додаток 3).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про питання діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».

Наталія Степанова поінформувала, що Службою внутрішнього аудиту розроблено проєкт внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік в частині зміни строків виконання позапланового аудиту ефективності стану управління грантовими коштами та реалізації проєктів ПАТ «НСТУ», що виконуються за грантові кошти, на листопад-грудень 2019 року. Комітет з питань аудиту розглянув та погодив внесення зазначених змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік і рекомендує їх до затвердження Наглядовою радою.

Вирішили:

 1. Відповідно до вимог пункту 6.23 Процедури ризик-орієнтованого планування діяльності Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» затвердити зміни до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік (Додаток 4).

Голосування:

За – 11. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

До засідання Наглядової ради долучився Вячеслав Козак. На засіданні присутні 12 (дванадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Наталія Степанова повідомила, що для розгляду та затвердження Наглядовій раді подається Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за III квартал 2019 року в частині проведення внутрішніх аудитів, здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту та стану моніторингу впровадження рекомендацій за результатами аудитів. Звіт складається із розділів: кадрове забезпечення, проведення внутрішніх аудитів, здійснення іншої діяльності з внутрішнього аудиту та моніторингу виконання рекомендацій за результатами проведеного Службою внутрішнього аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процесі закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019 року.

Наталія Степанова зазначила, що аудиторською групою служби внутрішнього аудиту проведений аудит ефективності використання ПАТ «НСТУ» прав мовника-учасника на трансляцію Чемпіонату світу з футболу 2018 та Пісенного конкурсу «Євробачення» 2018-2019. Складений за результатами аудиту проєкт аудиторського звіту перебуває на стадії узгодження. Висновки за результатами аудиту з відповідними рекомендаціями будуть подані на наступне засідання Наглядової ради. Наразі Службою внутрішнього аудиту проводиться аудит ефективності організації та управління людськими ресурсами ПАТ «НСТУ», результати якого після складання аудиторського звіту та проведення відповідних узгоджувальних процедур також будуть винесені на розгляд та обговорення Наглядової ради. На виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 01.08.2019 року наказом по товариству від 12.09.2019 року № 488 затверджений план заходів щодо виконання рекомендацій Служби внутрішнього аудиту за результатами аудиту ефективності організації процесу закупівлі товарів, робіт і послуг та дотримання вимог законодавства при процедурі закупівель ПАТ «НСТУ» за період з 01.01.2018 по 31.03.2019. Оскільки план заходів був затверджений майже через півтора місяця після прийнятого Наглядовою радою рішення, зазначене призвело до «штучного» відтермінування правлінням ПАТ «НСТУ» терміну виконання схвалених Наглядовою радою рекомендацій, і як наслідок, частина рекомендацій щодо виконання яких спливли встановлені Наглядовою радою терміни, опинилися в статусі невиконаних позицій. В частині контролю за виконанням плану заходів Правлінням ПАТ «НСТУ» впроваджено щотижневе заслуховування на апаратних нарадах керівників самостійних структурних підрозділів про проведену роботу. Наразі проводиться робота з розробки та обговорення проєктів необхідних внутрішніх нормативних документів/регламентів по компанії; рішенням правління затверджено Облікову політику ПАТ «НСТУ»; наказом по товариству затверджено Положення про порядок ведення договірної роботи в центральній дирекції ПАТ «НСТУ»; сформовано форму управлінської звітності з питань проведення закупівель товарів, робіт і послуг (готується її затвердження та запровадження); розробляється нове Положення про тендерний комітет; активізовано роботу з розробки та затвердження посадових інструкцій працівників та положень про самостійні структурні підрозділи, а також структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів; розробляється нова редакція Інструкції з діловодства, формується зведена номенклатура справ тощо. Поряд з цим, Службі внутрішнього аудиту не надано жодних документів щодо підтвердження здійснення коригувальних дій з усунення недоліків у веденні бухгалтерського обліку з оприбуткування закуплених ПАТ «НСТУ» товарів, робіт і послуг, а також документів на підтвердження факту розгляду матеріалів аудиту на предмет можливих зловживань щодо фактів порушення законодавства, викладених у висновку Служби, що унеможливило підтвердження виконання зазначених пунктів заходів.

Ігор Хохич поінформував, що Комітет з питань аудиту розглянув Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за III квартал 2019 року і рекомендує Наглядовій раді його затвердити. А також рекомендує доручити правлінню прискорити терміни виконання заходів і надати документи щодо службового розслідування за фактами порушень вимог законодавства, що зазначені в аудиторському звіті.

До засідання Наглядової ради долучилася Дарія Карякіна. На засіданні присутні 13 (тринадцять) членів Наглядової ради. Кворум наявний.

Зураб Аласанія повідомив, що правління опрацювало рекомендації Служби внутрішнього аудиту та виконує їх. Правління проводить роботу з керівниками структурних підрозділів щодо сприяння роботі Службі внутрішнього аудиту та побудові відносин для плідної співпраці. Проводиться службове розслідування за фактами порушень вимог законодавства, що зазначені в аудиторському звіті. Після закінчення розслідування всі документи будуть надані.

Ігор Хохич поцікавився, чи може голова правління зазначити термін, коли закінчиться внутрішнє розслідування?

Зураб Аласанія відповів, що сподівається на наступне засідання Наглядової ради надати результати внутрішнього розслідування.

Вирішили:

 1. Затвердити Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за III квартал 2019 року (Додаток 5).

Голосування:

За – 12. Проти – 0. Утрималися – 1 (Д. Карякіна).

Рішення прийнято.

Наталія Степанова поінформувала про направлене Наглядовій раді подання на погодження підвищення розміру посадових окладів з 01.11.2019 року працівникам Служби внутрішнього аудиту в межах встановлених умов і розмірів оплати праці працівників ПАТ «НСТУ» з метою забезпечення якісного виконання Службою аудиторських завдань, враховуючи внесений вклад працівників Служби щодо здійснення планування та організації заходів з виконання основних завдань та функцій Служби внутрішнього аудиту. Підвищення незначне, додаткове навантаження на фонд оплати праці становитиме загалом 58 400 грн на місяць.

Вадим Міський повідомив, що Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб товариства розглянув подання начальника Служби внутрішнього аудиту щодо підвищення розміру посадових окладів працівникам Служби та рекомендує Наглядовій раді їх погодити.

Вирішили:

 1. Відповідно до пункту 8-1 частини 2 статті 7 ЗУ «Про Супільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 3 пункту 45 Статуту ПАТ «НСТУ», пункту 1.2 Умов і розміри оплати праці працівників ПАТ «НСТУ», функціонально підпорядкованих Наглядовій раді ПАТ «НСТУ» (Додаток №6 до Протоколу №22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26 липня 2018 року), підпункту 5.3.5 п. 5 Положення про Службу внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ», з метою забезпечення якісного виконання аудиторських завдань, підвищити посадові оклади працівникам Служби внутрішнього аудиту відповідно до подання начальника Служби внутрішнього аудиту.
 2. Доручити правлінню ПАТ «НСТУ» внести відповідні зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ» в частині зміни розміру посадових окладів працівникам Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Наталія Степанова поінформувала, що Службою внутрішнього аудиту спільно з юрисконсультом Наглядової ради розроблено проєкти трудових договорів із працівниками Служби внутрішнього аудиту.

Ігор Хохич додав, що Комітет з питань аудиту розглянув розроблені проєкти трудових договорів із працівниками Служби внутрішнього аудиту та рекомендує Наглядовій раді розроблені проєкти трудових договорів із працівниками Служби внутрішнього аудиту направити правлінню з метою їх подальшого опрацювання.

Інформацію взято до відома.

 1. Про заплановані зміни на телеканалі «UA: Перший» на 2020 рік.

Ярослав Лодигін виступив з презентацією про заплановані зміни на телеканалі «UA: Перший» на 2020 рік. Планується розподілити кошти на: власне виробництво – 180 млн грн; на спільне виробництво – 297 млн грн: копродакшн в межах України, копродакшн з іншими країнами та суспільними мовниками, виробництво зовнішніми контрагентами за творчим замовленням ПАТ «НСТУ», виробництво зовнішніми контрагентами за результатами творчого конкурсу; на промо проєкти – 40 млн грн; на development проєктів – 8.5 млн грн; на особливі події – 50 млн грн.

Власне виробництво це: новини, суспільно-політичні та аналітичні програми, розслідування, спорт, включно з Олімпіадою, закупівельний контент (включно з пакетом BBC), регіональний контент, культурні події України.

Спільне виробництво означає, що НСТУ є замовником великої кількості корисного суспільного контенту для приватних виробників, а також залучає індустрію до міжнародної співпраці над документальними та художніми форматами hi-end рівня. Замовлення відбувається шляхом відкритого конкурсу за тематичним списком, розробленим редакцією НСТУ, а також шляхом відкритого творчого конкурсу ідей. Це замовлення: художніх серіалів, міжнародних художніх hi-end серіалів, міжнародних документальних серіалів, дитячого контенту, телевізійних форматів, контенту для національних меншин.

Планується виділити бюджет для спеціальних подій: Євробачення, Дитяче Євробачення, Олімпіада, Параолімпіада.

Зураб Аласанія зауважив, що реалізація запланованих змін відбудеться за умови повного фінансування.

Тетяна Лебедєва відмітила помітний прогрес у розвитку каналу, але зазначила, що інші суспільні мовники враховують місію, цільову аудиторію до якої прагнуть, і програмують свою діяльність так, щоб досягти цієї цільової аудиторії. Тому до запланованого потрібно додати аналіз цільової аудиторії, аналіз продукту, який допоможе досягнути цієї цільової аудиторії. За її словами, до бюджетів не включений фонд заробітної плати і тому не зрозуміла кінцева вартість проєкту. Вона додала, що потрібно врахувати досвід інших суспільних мовників, які готують різні варіанти розвитку, за умови повного фінансування виготовляється певна кількість проєктів, а за умови не достатнього фінансування від деяких проєктів відмовляються.

Ярослав Лодигін відповів, що при плануванні враховували різні варіанти фінансування.

Інформацію взято до відома.

 1. Про стан виконання доручення від 29.08.2019 щодо розробки нової системи оплати праці для працівників ПАТ «НСТУ».

Микола Чернотицький поінформував, що правління планувало підвищення посадових окладів некерівному складу на 15% з 01 січня 2020 року та створення 15% преміального фонду. У зв’язку з тим, що невідомо скільки коштів отримає товариство у 2020 році, невідомо розмір фонду оплати праці, неможливо визначити, яка сума піде на виплату компенсаційних виплат працівникам при звільненні за невикористані відпустки, зараз розробляється система грейдингової оплати праці, і тому точні розміри підвищення посадових окладів правління зможе трохи пізніше.

Тетяна Лебедєва зауважила, що коли правлінню піднімали посадові оклади, то не висували схожих вимог. Правління має подати план дій у різних варіантах, при повному фінансуванні посадові оклади будуть одного розміру, а якщо фінансування буде менше, то і посадові оклади будуть іншого розміру.

Микола Чернотицький відповів, що правління не хоче давати обіцянок, які не зможе виконати. З 01 січня точно будуть підвищенні посадові оклади на 15% некерівному складу. Всі інші етапи підвищення можна буде зрозуміти після прийняття бюджету-2020. Правління до кінця року визначиться з дорожньою картою по оптимізації працівників і підвищення посадових окладів.

Вячеслав Козак уточнив, що якщо не буде повного фінансування, то посадові оклади не підвищать.

Микола Чернотицький запевнив, що з 01 січня 2020 року посадові оклади будуть точно підвищенні всім працівникам некерівного складу на 15%.

Зураб Аласанія додав, що за умови повного фінансування буде створений преміальний фонд у розмірі 15%.

Світлана Остапа запропонувала правлінню підготувати на наступне засідання Наглядової ради звіт про стан виконання доручення щодо розробки нової системи оплати праці.

Інформацію взято до відома.

 1. Про виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив за результатами організаційного аудиту ПАТ «НСТУ».

Олександр Челак поінформував про стан виконання Дорожньої карти запровадження ініціатив:

 • Структурна перебудова: імплементована цільова організаційна структура; впроваджені функції комплаєнс та управління ризиками; оптимізовано рівень виконавчого керівництва; впроваджено антикорупційну функцію, затверджено антикорупційну програму.
 • Операційна діяльність: розробка матриці RACI для бізнес-процесів; впроваджена CRM-система обліку техніки, виробничих засобів та обслуговуючого персоналу; розроблено та затверджено типові порядки та шаблони договорів; створено централізовану базу донорських проєктів та систематизовано роботу з донорами.
 • Маркетинг та стратегічне планування: розробляється стратегія розвитку ПАТ «НСТУ»; розробляється маркетингова стратегія «UА: Перший»; розробляється маркетингова стратегія «UА: Українське радіо»; затверджена стратегія розвитку мереж мовлення.
 • PR-функція: на етапі затвердження політика прозорості та розкриття інформації; затверджено положення про інформаційне партнерство; затверджено положення про ведення соціальних мереж; розробляється положення про реагування на інформаційні кризи.
 • HR-функція: розробляється HR стратегія; створено єдину базу співробітників; впроваджено функції рекрутингу та адаптації; впроваджується автоматизація кадрового адміністрування.
 • Фінанси: затверджена облікова політика; затверджена методика розрахунку та формування собівартості виробництва контенту; впроваджується автоматизація бухгалтерського обліку; затверджено положення про центри фінансової відповідальності.

Всього пунктів Дорожньої карти 1425, з них виконано станом на 1 жовтня 2019 року 269, до кінця року буде виконано 199 пунктів, ще 184 пункти в процесі виконання.

Інформацію взято до відома.

 1. Різне.

Вікторія Сидоренко поінформувала, що в компанії був проведений репутаційний аудит та презентувала його результати. Були отримані цінні відомості про специфіку, сильні сторони репутації UA: Суспільне мовлення та сфери, які потребують покращення. Для дослідження обиралися представники різних цільових аудиторій, використовувалася медіа аналітика за певний період. Репутація компанії поділяється на фактори та групи: ринкова стійкість, стратегія та ресурси, продукт, фінансова стабільність, бренд роботодавця, прозорість і комунікації. Це ключові показники, за якими оцінюють компанію. Ціль репутаційного аудиту: проаналізувати наявні проблеми та можливості для створення репутації; розробити комплексну стратегію управління репутацією та рекомендації для вирішення вказаних проблем та використання можливостей; забезпечити єдину основу для постановки цілей, планування комунікацій та роботи всередині та ззовні для всіх підрозділів. Оцінювання проводилося за шкалою оцінювання: 0 – немає інформації; 0,1 – 0,9 – від «радше негативно» до «негативно»; 1 – важко сказати; 1,1 – 1,4 – конструктивно; 1,5 – 1,9 – радше позитивно; 2 – позитивно. Дослідженням перевірило декілька гіпотез і спростувало, чи підтвердило їх. Наприклад, гіпотеза про те, що Суспільне мовлення не потрібне, адже в Україні достатньо комерційних телевізійних каналів та радіостанцій, була повністю спростована, ніхто з респондентів так не думає. За результатами дослідження були отримані висновки та рекомендації.

Інформацію взято до відома.

Світлана Остапа запропонувала додати до порядку денного пункт Про присудження відзнаки Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Вирішили: Додати до порядку денного пункт Про присудження відзнаки Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

 1. Про присудження відзнаки Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

Світлана Остапа внесла пропозицію присудити відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Давіду Стуліку, колишньому пресаташе Представництва ЄС в Україні, який нещодавно завершив багаторічну каденцію в Україні.

Вирішили: Присудити відзнаку Наглядової ради публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за внесок у розбудову суспільного телебачення і радіомовлення Давіду Стуліку.

Голосування:

За – 13. Проти – 0. Утрималися – 0.

Рішення прийнято.

Голова Наглядової ради закрила засідання.

Додатки:

1) Положення про Комітет з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

2) Положення про Комітет з питань призначень і винагород посадових осіб Наглядової ради ПАТ «НСТУ».

3) Статут ПАТ «НСТУ» (проект нової редакції).

4) Про внесення змін до Ризик-орієнтованого річного плану аудиту ПАТ «НСТУ» на 2019 рік.

5) Узагальнений звіт про результати роботи Служби внутрішнього аудиту ПАТ «НСТУ» за ІІІ квартал.

 

Голова Наглядової ради С. В. Остапа

Секретар Наглядової ради В. В. Міський