Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №154

Листопад 11, 2019

ПРОТОКОЛ №154

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

11.11.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління:

 

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені:

Стиренко Л. М., директор фінансовий;                                                                                 

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення;

Фрєй М. В., генеральний продюсер напряму дирекції регіонального мовлення;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами.

Порядок денний засідання 

 1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм ПАТ «НСТУ» за ІІІ квартал 2019 року.
 2. Пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
 3. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 4. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
 5. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro. Продажі». 
 6. Пропозиції щодо внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України.

За результатами обговорення поставлено на голосування рішення про затвердження порядку денного.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм за ІІІ квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва телепрограм за ІІІ квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік. 

За результатами обговорення вирішили: 

на виконання Закону України від 31 жовтня 2019 року № 265-IX «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2017 № 30 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», пунктів 10, 11 розділу І Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 14.01.2008  № 19), зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.01.2003 за № 47/7368, пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

схвалити пропозиції щодо внесення змін до паспорту бюджетної програми 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік;

доручити голові правління ПАТ «НСТУ» подати на розгляд головному розпоряднику бюджетних коштів – Держкомтелерадіо схвалені на цьому засіданні пропозиції. 

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання внесення з 15 листопада 2019 року змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами): 

1) внести з 15.11.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю затвердити зміни до Орієнтовниих бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), що додаються.  

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі». 

За результатами обговорення вирішили

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в орендунерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено пропозицій щодо внесення змін до постанови Кабинету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном».

За результатами обговорення вирішили

з урахуванням пункту 8 частини другої статті 7 Закону України «Про Суспільне телебачення і радіомовлення України», підпункту 6 пункту 10, пункту 13, підпункту 3 пункту 14, підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039:

1) схвалити пропозиції щодо внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2015 року № 937 «Питання забезпечення охорони об’єктів державної та інших форм власності» та постанови Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 року № 296 «Про затвердження Порядку укладення державними підприємствами, установами, організаціями, а також господарськими товариствами, у статутному капіталі яких частка держави перевищує 50 відсотків, договорів про спільну діяльність, договорів комісії, доручення та управління майном», що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. подати схвалені у підпункті 1 цього пункту пропозиції до Наглядової ради ПАТ «НСТУ». 

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

 

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН