Протокол засідання правління ПАТ «НСТУ» №158

Листопад 25, 2019

ПРОТОКОЛ №158

засідання правління публічного акціонерного товариства

«Національна суспільна телерадіокомпанія України»

 25.11.2019                                                                                                                                                      м. Київ, вул. Мельникова, 42

11 год. 00 хв.

Присутні:

Члени правління: 

 1. Аласанія З. Г., голова правління;
 2. Чернотицький М. М., член правління;
 3. Гребенюк І. І., член правління;
 4. Никоненко Р. Ю., член правління;
 5. Лодигін Я. О., член правління;
 6. Хоркін Д. М., член правління.

Запрошені: 

Стиренко Л. М., директор фінансовий;        

Челак О. П., директор з управління персоналом;

Горецька І. А., директор департаменту управління бюджетом;

Семенець В. В., директор департаменту управління активами;

Гудима А. В., начальник управління «Координаційний центр мовлення національних меншин»;

Логгінова К. Т., директор департаменту організаційної роботи;

Шматов М. В., директор координації філій;

Юровська Д. Ю., виконавчий продюсер дирекції телебачення. 

Порядок денний засідання 

 1. Про затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо»  публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року.
 2. Про перерозподіл коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.
 3. Про внесення змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».
 4. Про внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.
 5. Про затвердження положень про самостійні структурні підрозділи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України».
 6. Про визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».
 7. Про продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.
 8. Про преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

Обговорення питань порядку денного 

 1. Обговорено питання затвердження Звіту про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-виробничого об’єднання «Музика» дирекції «Українське радіо» публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпунктів 3, 9 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039, затвердити Звіт про фактичне виконання Плану обсягів виробництва творчих проектів творчо-віробнічого об’єднання  «Музика» дирекції «Українське радіо» публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» за ІІІ квартал 2019 року, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою КПКВК 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 3 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) схвалити  пропозиції щодо перерозподілу коштів фінансової підтримки за бюджетною програмою 1701080 «Фінансова підтримка Національної суспільної телерадіокомпанії України» на 2019 рік між показниками плану використання бюджетних коштів, що додаються;

2) департаменту управління бюджетом (Горецькій І.А.) забезпечити вчинення необхідних заходів, пов’язаних із виконанням в установленому порядку цього рішення.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення з 01.12.2019 змін до штатного розпису ПАТ «НСТУ».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 28, підпункту 15 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, на виконання пункту 5 рішення Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (протокол № 22 зі змінами):

1) внести з 01.12.2019 зміни до штатного розпису ПАТ «НСТУ», затвердженого рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 16.04.2018 № 51 (у редації рішення правління ПАТ «НСТУ» від 28.05.2019 № 123, зі змінами), що додаються;

2) голові правління ПАТ «НСТУ» Аласанії З.Г. забезпечити впровадження передбачених підпунком 1 цього пункту змін.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання внесення змін до Орієнтовних бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пунктів 12, 13, підпунктів 3, 7 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039, та у зв’язку з виробничою необхідністю внести зміни до Орієнтовниих бюджетів для забезпечення виробництва творчих проектів ПАТ «НСТУ» в 2019 році, затверджених рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 26.02.2019 № 107 (у редакції рішення правління ПАТ «НСТУ» від 20.09.2019 № 145 зі змінами), виклавши їх у новій редакції, що додається.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено проекти Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин», Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України». 

За результатами обговорення вирішили: 

відповідно до підпункту 18 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2016 року № 1039: 

1) затвердити такі, що додаються:

Положення про управління «Координаційний центр мовлення національних меншин» центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України»; 

2) визнати таким, що втратило чинність, Положення про департамент організаційної роботи центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затверджене рішенням правління ПАТ «НСТУ» від 28.09.2017 № 18.

3) керівникам самостійних структурних підрозділів центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», визначених у підпункті 1 цього пункту, у місячний термін забезпечити розроблення, затвердження в установленому порядку положень про структурні підрозділи у складі самостійних структурних підрозділів і посадових інструкцій працівників та передачу їх до департаменту кадрового адміністрування;

4) департаменту кадрового адміністрування центральної дирекції публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» забезпечити збереження оригіналів затверджених відповідно до підпунктів 1, 3 цього пункту положень та посадових інструкцій.

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято.  

 1. Обговорено питання визначення початкового розміру орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умов для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі».

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до підпункту 8 пункту 66 Статуту публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1039:

1) затвердити початковий розмір орендної плати за користування нерухомим майном ПАТ «НСТУ» та умови для розміщення оголошення в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (додаток 1 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із передачею в оренду нерухомого майна ПАТ «НСТУ».

Голосували: за – 6, проти – 0.

Рішення прийнято. 

 1. Обговорено питання продовження строку дії договору оренди нерухомого майна.

За результатами обговорення вирішили:

1) продовжити строк дії договору оренди нерухомого майна (додаток 2 до протоколу);

2) департаменту управління активами забезпечити вжиття необхідних заходів, пов’язаних із продовженням строку дії договору оренди нерухомого майна.

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято.

 1. Обговорено питання преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року.

За результатами обговорення вирішили:

відповідно до пункту 4 розділу ІІ додатку № 3 до протоколу № 22 засідання Наглядової ради ПАТ «НСТУ» від 26.07.2018 (зі змнами), пункту 1.2 розділу 1 Порядку преміювання працівників публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» (додаток 1 до Колективного договору публічного акціонерного товариства «Національна суспільна телерадіокомпанія України» на 2018-2023 роки) встановити розмір преміювання працівників керівного складу ПАТ «НСТУ» за підсумками роботи у листопаді 2019 року (додаток 3 до протоколу).

Голосували: за — 6, проти — 0.

Рішення прийнято. 

 

Голова правління

підпис

Зураб АЛАСАНІЯ

 

Член правління

підпис

Микола ЧЕРНОТИЦЬКИЙ

 

 

Член правління

підпис

Інна ГРЕБЕНЮК

 

 

Член правління

підпис

Родіон НИКОНЕНКО

 

 

Член правління

підпис

Ярослав ЛОДИГІН

 

 

Член правління

підпис

Дмитро ХОРКІН